ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Kısa Özgeçmiş

1948 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Durmuş Hocaoğlu 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.

1982 yılında mühendislik mesleğini terketti ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak girdi. O tarihten sonra Felsefe'de master ve doktora yaptı, Fizik'te ise master yaptı, doktorasını tez aşamasında bıraktı.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başladığı felsefe kariyerinde önce 1986'da "Descartes'ın Fizik Anlayışı" isimli tezi ile yüksek lisansını, 1994'te "Türk-İslâm Düşünce Tarihinde ve Modern Fizik'de Kozmos" isimli tezi ile doktorasını ve 1986'da ise Marmara Üniversitesi'nde "Tekil Lineer Sistemler İçin Geliştirilen Bir Transformasyonun Yorumu Üzerine" isimli tezi ile fizik yüksek lisansını tamamladı.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve mültidisipliner bir akademik çalışma kariyeri bulunan Hocaoğlu'nun çalışma alanları Fizik Felsefesi, Bilim Felsefesi, Tarih ve Siyaset Felsefesi olup, muhtelif dergilerde Elektrik Mühendisliği ve Fizik gibi teknik konular yanında Bilim ve Fizik Felsefesi, Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din ve Laiklik v.b. konularda makaleler kaleme almış; ayrıca, muhtelif akademik toplantılara tebliğler sunmuş ve tebliğ kritikçikliği yapmış, birçok gazete ve dergide sürekli yazarlık yapmıştır. Yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

23 Ekim 2010'da İstanbul'da hayata gözlerini yuman Durmuş Hocaoğlu, Karacaahmet'teki aile kabristanına defnedilmiştir. (Cenaze merasiminden görüntüler ve vefatının ardından yazılan yazı ve mesajlar için tıklayınız.)Bibliyografya

I. Kitaplar

 • Devletçilik Bumerangı., Ufuk Yayınları., Kasım 2002, İstanbul (Makale Derlemeleri) 13,5x21 cm; 371 sayfa

 • Düşük Şiddetli Devrim ve Bir Entelijansiya Kritiği., Gelenek Yayınları., Eylül 2002, İstanbul (Makale Derlemeleri)., 15x22,5 cm

 • Laisizm'den Millî Sekülerizm'e., Selçuk Yayınları., Birinci Baskı: Ankara, Ekim 1995., ISBN: 975-95466-6-3., 6x23,5 cm; XII+503 sayfa
 • II. Tezler

 • Tekil Lineer Sistemler İçin Geliştirilen Bir Transformasyonun Yorumu Üzerine., (Basılmamış Fizik Yüksek Lisans Tezi)., İstanbul, 1988

 • Descartes'ın Fizik Anlayışı., (Basılmamış Felsefe Yüksek Lisans Tezi)., İstanbul, 1986

 • Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Ve Modern Fizik'de Kozmos., (Basılmamış Felsefe Doktora Tezi)., İstanbul 1994
 • III. Makaleler

  Türkiye Günlüğü Dergisi
  Toplam 16 Makale

 • "Zamanın Kısa Tarihi" ve/veya Fizik ve Felsefe Üzerine Bir Mülâhaza"., Türkiye Günlüğü., Sayı: 2., Mayıs 1989., Ankara., s.72-77 (6 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: "Bitmeyen Tartışma: Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Modernleşme"

 • Yeni Bir Dünyanın Alt Yapısına Dâir., Sayı: 4., Türkiye Günlüğü., Haziran 1989., Ankara., s.4-12 (9 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: 1789-1989: "İhtilâl'in Yakın Çağı"

 • Quo Vadis Materialismus?., Türkiye Günlüğü., Sayı: 7., Ekim 1989., Ankara., s.22-31 (10 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Sosyalizmin Büyük Dönemeci

 • Tarih Üzerine Pratisyen Bir Deneme., Türkiye Günlüğü., Sayı: 11., Yaz 1990., s.93-108., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Osmanlı Tarihi ve Toplum Yapısı Tartışmaları.

 • Bilgi, Enformasyon ve Teknolojik Darwinizm., Türkiye Günlüğü., Sayı:12., Güz 1990., Ankara., s.18-30 (13 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Hangi Enformasyon, Bilgi, Toplum, Kültür...

 • Siyâset ve Tefekkür Tarihimizde Otorite., Türkiye Günlüğü., Sayı:13., Kış 1990., Ankara., s.43-52 (10 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: İslâm, Siyaset ve Laiklik Tartışmasında Eski Sorulara Yeni Cevaplar

 • Tarih, İlim ve Pratisyen Bir Apoloji., Türkiye Günlüğü., Sayı:13., Kış 1990., Ankara., s.109-126 (18 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: İslâm, Siyâset ve Laiklik Tartışmasında Eski Sorulara Yeni Cevaplar

 • 'Madde ve Kuvvet' ve 'Materyalizm ve Ampiryokritisizm Çerçevesinde Mekanik ve Diyalektik Materyalizm Üzerine Tezler., Türkiye Günlüğü., Sayı:15., Yaz 1991., Ankara., s.17-56 (40 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: "Sosyalizm ve Türk Solu".

 • Türk Aydınında Felsefi Zaafiyetin Temelleri. Birinci Kısım: Genel Panorama ve Türk Solu., Türkiye Günlüğü., Sayı:15., Yaz 1991., Ankara., s.68-76 (9 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Sosyalizm ve Türk Solu

 • Türk Aydınında Felsefî Zaafiyetin Temelleri. İkinci Kısım: Türk Sağı., Türkiye Günlüğü., Sayı: 16., Güz 1991., Ankara., s.65-76 (12 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: 'Türk Sağı': Zoraki Bir Kimliğin 'Binbir' Çeşit Suratı

 • İhtilâfta Rahmet Vardır., Türkiye Günlüğü., Sayı:18., Bahar 1992., Ankara., s.60-73 (14 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Türk Düşüncesinde Açılmalar

 • Tarih Makas Değiştiriyor., Türkiye Günlüğü, Sayı: 19., Yaz 1992., Ankara., s.35-40 (6 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Tarih ve Jeopolitik Yirminci Yüzyılla Hesaplaşırken Türkiye

 • Batı Tarzı Dünyevîleşme: Laiklik ve Sekülerlik., Türkiye Günlüğü., Sayı: 28., Mayıs-Haziran 1994., Ankara., s.93-112 (20 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Kemalizm ve Mustafa Kemal: Çanlar Hangisi İçin Çalıyor?

 • Sekülerizm, Laisizm ve Türk Laisizmi., Türkiye Günlüğü., Sayı: 29., Temmuz-Ağustos 1994., Ankara., s.35-76 (42 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Laisizmden Laikliğe... Resmî İdeolojinin Sonu...

 • Tarih'in Ontolojisi Üzerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beşerî Tarih., Türkiye Günlüğü., Sayı: 41., Sayı: 41., Temmuz-Ağustos 1996, Ankara., s.70-82 (13 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: 'Hayâl Kırıklıkları İktidarı'ndan 'Hayâl Gücünün İktidarı'na

 • Siyâset ve Kirlilik., Türkiye Günlüğü., Sayı: 65., Bahar 2001-02, Ankara., s.20-27 (8 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Ekonomik Kriz, Siyasî İflâs ve "Küresel" Yalanlar

 • Vazıyet Kötü; Ama Hiçbirşeyin Sonu Değil!., Türkiye Günlüğü., Sayı: 66., 2001-03., Ankara., s.21-29 (9 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: 11 Eylûl Savaşı: İki Ucu Kirli, Âkıbeti Meçhûl

 • İstanbul Rûhu ve Akdeniz Kültür Bütünlüğü., Türkiye Günlüğü., Sayı: 67., 2001-04., Ankara., s.8-14 (7 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: Yeniden Aynı Tartışma: Kültür ve Medeniyet (İnat da Bir Murattır!)

  Yeni Toplum Dergisi
  Toplam 3 Makale

 • Bildiri., Yeni Toplum., Sayı:1., Mayıs-Haziran 1992., İstanbul., s.3-4 (2 sayfa) [Not: Bu bildiri tarafımdan kaleme alınmış, imzasız yayınlanmıştır.]

 • "Çağdaşlık, Çağdaşlaşmak ve Modernleşmek"., Yeni Toplum., Sayı:1., Mayıs-Haziran 1992., İstanbul., s.71-85 (15 sayfa)

 • "Gazzâlî ve Descartes'da Varlık, İnsan ve Bilgi.," Yeni Toplum., Sayı:2., Eylül-Ekim 1992., İstanbul., s.99-109 (10 sayfa)

  Polemik Dergisi
  Toplam 4 Makale

 • 'Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'ndeki 'Kozmos' ve 'Kozmoloji-Kozmogoni' Maddeleri Hakkında Bir Kritik., Polemik., Sayı: 1., Mayıs 1992., Ankara., s.7.sü.3 - s.11]

 • Pafoloji ya da Ciddiyet Üzerine., Polemik., Sayı: 2., Haziran 1992., Ankara., s.3-5 (3 sayfa)

 • Din Felsefesi Üzerine., Polemik., Sayı: 4., Ağustos-Eylül 1992., Ankara., s.7.sü:3 - s.9.sü:2 (2 sayfa)

 • 'Cogito'ya ve 'Cogito Dergisi'ne Dair., Polemik., Sayı: 13., Mayıs-Haziran 1994., Ankara., s.3-5 (3sayfa)

  İslâm Dergisi
  Toplam 3 Makale

 • Demokrasi, İslâm ve Anti-Demokrat Radikal Sağ İntelijansiya Üzerine Bir Analiz., İslâm., Şubat 1997, Sayı: 162, Yıl: 14., İstanbul., s.19-23 (5 sayfa)

 • Kirletilen Bir Soylu Kavram: İnsan Hakları ve Özgürlükleri., İslâm., Ocak 1998, Sayı: 173, Yıl: 15, İstanbul., s.18-20 (3 sayfa)

 • Demokrasi Üzerine Dört Başlık., İslâm., Yıl: 16., Sayı: 178., Haziran 1999; Sayfa: 18-20 (3 sayfa)

  Köprü Dergisi
  Toplam 8 Makale

 • "Bilim ve İnanç/Îmân Üzerine Felsefî Bir İrdeleme"., Köprü., Kış 1996, Sayı No: 53., İstanbul., s.58-89 (32 sayfa)

 • "Millî Mutabakat Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik"., Köprü., Bahar 1998., Sayı No: 62., İstanbul., s.11-54 (44 sayfa)

 • "Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar"., Köprü., Sayı: 66., Bahar 1999 (Nisan-Mayıs-Haziran., Sayfa: 08-23 (12 sayfa)., İstanbul

 • Elitler ve Halk; Kültür ve Siyâset., Köprü., Sayı: 67., Yaz 1999 [Temmuz-Ağustos-Eylül]., Sayfa: 47-80 (34 sayfa)., İstanbul., Dergi Dosya Başlığı: Popüler Kültür

 • Eğitim ve Özgürlük., Köprü., Sayı: 68., Güz 1999 [Ekim-Kasım-Aralık]., Sayfa: 33-43 (11sayfa)., İstanbul

 • "Nursî ve Descartes Felsefelerinde Tabiat" Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma., Köprü., Sayı: 70., Bahar 2000 [Nisan-Mayıs-Haziran]., Sayfa: 147-194 (48 sayfa)., İstanbul., Dergi Dosya Başlığı: "Bediüzzaman Özel Sayısı"

 • Platon Felsefesinde Estetik Kaygu ve Hakîkat veya Şiir ve Felsefe., Köprü., Sayı: 71., Yaz 2000 (Temmuz-Ağustos-Eylül)., Sayfa: 59-93 (35 sayfa)., İstanbul., Dergi Dosya Başlığı: "Güzellik Felsefesi: Estetik"

 • Kötülük, Toplumsal Kötülük ve Hürriyet., Köprü., Sayı: 75., Yaz 2001 [Temmuz-Ağustos Eylül]., Sayfa: 115-137 (23 sayfa)., İstanbul., Dergi Dosya Başlığı: "Ahlâk"

  Doğu Batı Dergisi
  Toplam 2 Makale

 • "Düşük Şiddetli Devrim"., Doğu-Batı., Yıl: 1, Sayı: 1., Kasım 1997., Ankara., s.61-77 (17 sayfa)

 • "Descartes Felsefesinde Bir Problem Alanı Olarak Ahlâk"., Doğu-Batı., Yıl: 1., Sayı: 4., Ağustos 1998., Ankara., s.85-97 (13 sayfa)

  Yeni Türkiye Dergisi
  Toplam 7 Makale

 • Türkiye ve Demokrasi., Yeni Türkiye., Yıl: 3, Sayı: 17., Eylül-Ekim 1997., "Türk Demokrasisi" Özel Sayısı., s.29-40 (12 sayfa)., Ankara

 • Sivillik ve Demokrasi., Yeni Türkiye., "Sivil Toplum" Özel Sayısı ., Yıl: 3, Sayı:18., Kasım-Aralık 1997., Ankara., s.106-112 (7 sayfa)

 • Demokrasi, Kameralizm ve Osmanlı'daki Etkileri., Yeni Türkiye., "Sivil Toplum" Özel Sayısı., Yıl: 3, Sayı:18., Kasım-Aralık 1997., Ankara., s.375-381 (7 sayfa)

 • 21. Yüzyıla Tarih Felsefeleri Işığında Bir Atf-ı Nazar., Yeni Türkiye., "21. Yüzyıl" Özel Sayısı - II Yıl: 4., Sayı No: 20., Mart-Nisan 1998., s.1674-1680 (6 sayfa)

 • Meşrûiyet Kavramı Çerçevesinde Cumhuriyet ve Res Publica., Yeni Türkiye., "Cumhuriyet" Özel Sayısı., Yıl: 4., Sayı No: 23-24, Kitap: II., Eylül-Aralık 1998., s.890-895 (6 sayfa)., Ankara

 • Türk Siyâset Geleneğinde "Devlet"in Aşırı Tâziminin ve "Devlet Baba" Kavramının Tarihsel Arka-Planına Dâir., Yeni Türkiye., "Liberalizm" Özel Sayısı., Yıl: 5., Sayı No: 25., Ocak-Şubat 1999., s.235-247 (13 sayfa)., Ankara

 • XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başları Osmanlı-Türk Düşüncesinde Ateistik ve Fideistik Pozitivizm ve Siyantizm'e Bir Örnek Olmak Üzere İki Farklı Kozmos Anlayışı., Yeni Türkiye., Yıl: 6, Sayı: 33, Mayıs-Haziran 2000., "Osmanlı" Özel Sayısı-III: Düşünce ve Bilim., s.228-245 (18 sayfa)

  Bilgi Çağında Eğitim Dergisi
  Toplam 1 Makale

 • Felsefesiz, Ekonomikasız, Verimsiz, "Zoraki" Eğitim Üzerine., "Bilgi Çağında Eğitim"., Yıl: 4, Sayı: 10., Nisan-Mayıs-Haziran 1997., Ankara., s.4-7 (4 sayfa)

  Türk Yurdu Dergisi
  Toplam 6 Makale

 • Çağdaşlaşma, Modernleşme, Batılılaşma Kavramlarının Yeniden Formatlanması Hakkında., Türk Yurdu., Devre: 7, Cilt: 16, Sayı: 103 (449), Mart 1996., Ankara., s.121-130 (10 sayfa)., Türk Yurdu Dosya Başlığı: "Doğumunun 120. Yıl Dönümünde Ziya Gökalp ve Türk Düşüncesi"

 • Ulus-Devlet, Millet ve Milliyetçilik Üzerine Bir Tahlil., Türk Yurdu., Devre: 7, Cilt: 16, Sayı: 109 (455), Eylül 1996., Ankara., s.12-22 (11 sayfa)

 • Alparslan Türkeş ve Ülkücülük., Türk Yurdu., Devre: 7, Cilt: 17, Sayı: 118, Haziran 1997., Ankara., s.12-15 (5 sayfa)., Türk Yurdu Dosya Başlığı: "Alparslan Türkeş" (Özel Sayı)

 • Cumhuriyet Tarihinde Milliyetçilik Serüveni., Türk Yurdu., Devre: 7, Cilt: 18 (50)., Sayı: 134 (495), Ekim 1998., s.7-13 (7 sayfa)., Türk Yurdu, "Cumhuriyet" Özel Sayısı., Dosya Başlığı: "Cumhuriyetimizin 75. Yılı Kutlu Olsun".,

 • Türk Milliyetçiliği'nin En Mühim İhtiyacı: Öz-Eleştiri., Türk Yurdu., Devre: 7, Cilt: 19 (51)., Sayı: 139-140-141., Mart-Nisan-Mayıs 1999., s.95-100 (6 sayfa)., Ankara., Türk Yurdu Dosya Başlığı: "XXI. Yüzyıla Doğru Türk Milliyetçiliği"

 • "Tenkîd Olmaya Çalışan Bir Deneme Üzerine Bâzı Dostça İhtarlar ve Tavsiyeler"., Türk Yurdu., Eylül 1999., Cilt: 19., Sayı: 145., s.8-11 (4 sayfa)
  [Not: Bu makale, Ahmed Ender Gökdemir tarafından, benim "Türk Milliyetçiliği'nin En Mühim İhtiyacı: Öz-Eleştiri" başlıklı yazıma cevabıma yöneltilen "Milliyetçiler Tartışıyor" başlıklı [Türk Yurdu., Temmuz 1999, Cilt: 19, Sayı: 143, Sayfa: 54-57] eleştiriye karşı yazılan cevaptır.

  İnsan Adına Dergisi
  Toplam 1 Makale

 • "Türk Sivilleşme Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Abant"., Yıl: 1, Sayı: 6., Eylül 1998., İstanbul., s.12-14 (3 sayfa)

  Düşünen Siyaset Dergisi
  Toplam 2 Makale

 • Sol İntelijansiya ve Sol Siyaset Üzerine Sağ'dan Sol'a Bir Kritik Denemesi., Düşünen Siyaset., Sayı: 6., Temmuz 1999., İstanbul., Sayfa: 101-111 (11 sayfa)., Dergi Dosya Başlığı: Sol Siyaset

 • Osmanlı, Cumhuriyet, "Gazâ, Cihad ve Îlâ-yı Kelimatu'llah" İdesi Üzerine Bir Tarih Kritiği., Düşünen Siyaset., Sayı:07-08., Ağustos-Eylül 1999., İstanbul., Sayfa: 137-155 (19 sayfa)., Dergi Dosya Başlığı: Osmanlı ve İdeolojisi

  Yağmur Dergisi
  Toplam 4 Makale

 • Dil'e Giriş: I: Varlık, Bilgi, İfâde ve Dil., Yağmur., Yıl: 2, Sayı: 7., Nisan-Mayıs-Haziran 2000., s.23-27 (4 sayfa)., Dosya Başlığı: Tarihî Roman İçin Ne Dediler

 • Dil'e Giriş: II: Varlık, İfâde ve Dil., Yağmur., Yıl: 2, Sayı: 8., Temmuz, Ağustos, Eylül 2000., s.8, 10, 11 (3 sayfa)., Dosya Başlığı: '80 Sonrası Şiir

 • Korku Edebiyatı Üzerine-I: Korku Edebiyatı, Ölüm Mistisizmi ve Şeytan., Yağmur., Yıl: 3, Sayı: 10., Ocak-Şubat-Mart 2001., s.8-11 (4 sayfa)., Dergi Dosya Başlığı: Ruhun Bir Kısım Dinamikleri

 • Korku Edebiyatı Üzerine-II: Şeytan Kültürü ve Batı., Yağmur., Yıl: 3, Sayı: 11., Nisan-Mayıs-Haziran 2001., s.8-11 (4 sayfa)., Dergi Dosya Başlığı: Vilâdetin Çağrıştırdıkları

  Eğitim-Bilim Dergisi
  Toplam 31 Makale

 • Eflâtun'da, Fârâbî'de ve Günümüzde Devlet., Eğitim-Bilim., Yıl: 2, Sayı: 15., Aralık 1999., s.72-73 ( 2 sayfa)

 • Üçüncü Binyıl'da Türkiye'de Devlet Modeli Nasıl Olmalı?., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 16., Ocak 2000., s. 56-57 (2 sayfa)

 • İbn Haldûn Felsefesinde Devlet., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 17., Şubat 2000., s. 64-65 (2 sayfa)

 • Zerdüştlük ve Manicilik., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 19., Nisan 2000., s. 64-65 (2 sayfa)

 • Tarihin Sonu mu?., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 20., Mayıs 2000., s.66-68 (3 sayfa)

 • Aurelius Augustinus'un Tarih ve Devlet Felsefesi-I: Hayatı, Eserleri ve Genel Felsefesi., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 21., Haziran 2000., s.66-68 ( 3 sayfa)

 • Aurelius Augustinus'un Tarih ve Devlet Felsefesi-II: Batı Devlet ve Siyâsetindeki Etkileri., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 22., Temmuz 2000., s.60-62 ( 3 sayfa)

 • Devlet Nedir: I., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 23., Ağustos 2000., s.63-65 (3 sayfa)

 • Devlet Nedir: II- Ortaçağ'dan Yeniçağ'a Doğru Avrupa., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 24., Eylül 2000., s.62-64 (3 sayfa)

 • Devlet Nedir: III-Ortaçağ'dan Yeniçağ'a Doğru Avrupa-2., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 25., Ekim 2000., s.74-76 (3 sayfa)

 • Devlet Nedir: IV-Ortaçağ'dan Yeniçağ'a Doğru Avrupa-3., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 26., Kasım 2000., s.78-79 (2 sayfa)

 • Devlet Nedir: V-Ortaçağ'dan Yeniçağ'a Doğru Avrupa-4-Hegel., Eğitim-Bilim., Yıl: 3, Sayı: 27., Aralık 2000., s.76-78 (3sayfa)

 • Devlet Nedir: VI-Hegel'de Devlet Felsefesi., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 28., Ocak 2001., s.72-73 (2sayfa)

 • "Psişik Kopuş"., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Makale: 01., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 29., Şubat 2001., s.70-71 (2 sayfa)

 • "Kültürel ve Siyâsî Bir Davranış Bozukluğu-Köprü Saplantısı"., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 30., Mart 2001., s.78-79 (2 sayfa)

 • Kadın ve Modernite., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 31., Nisan 2001., s.78-79 (2 sayfa)

 • Kendimiz Üzerine Düşünmek., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 32., Mayıs 2001., s.74-75 (2 sayfa)

 • AB Üzerine Bâzı Anarşist Teori Taslakları., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 33, Haziran 2001., s.80-81 (2 sayfa)

 • Türkler ve Avrupa: Asâlet'ten Zillet'e: Birinci Perde., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 34, Temmuz 2001., s.74-75 (2 sayfa)

 • Türkler ve Avrupa: Asâlet'ten Zillet'e: İkinci Perde., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 35, Ağustos 2001., s.76-77 (2 sayfa)

 • Türkiye Üzerine Teemmülle Düşünmek., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 36., Eylül 2001., s.78-79 (2 sayfa)

 • Eğitimde Özgürlük ve İç Özgürlük., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 37., Ekim 2001., s.76-77 (2 sayfa)

 • Medeniyetler Çatışması mı, Kültürler Çatışması mı?., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 38., Ekim 2001., s. (2 sayfa)

 • Tarihin Makas Değiştirdiği Noktadaki Ülke: Türkiye., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 4, Sayı: 39., Aralık 2001., İstanbul., s.58-59 (2 sayfa)

 • Dil, Düşünce ve İfâde., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 40., Ocak 2002., İstanbul., s.60-61 (2 sayfa)

 • Tarih ve Eğitim veya Tarih Bilinci., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 41., Şubat 2002., İstanbul., s.60-61 (2 sayfa)

 • Gençlere Ve Krizlere Dâir., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 42., Mart 2002., İstanbul., s.66-67 (2 sayfa)

 • Demokrasi Bedel İster., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 43., Nisan 2002., İstanbul., s.62-63 (2 sayfa)

 • Demokrasi Tarihimizde Konjonktürlerin Rolü., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 44., Mayıs 2002., İstanbul., s.48-49 (2 sayfa)

 • Düşünce ve İfâde Hürriyetine Dâir., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 45., Haziran 2002., İstanbul., s.58-59 (2 sayfa)

 • "Mesleğinin Adamı" Olmak., Eğitim-Bilim., "Düşünce ve Kalem" Sayfası., Eğitim-Bilim., Yıl: 5, Sayı: 46., Temmuz 2002., İstanbul., s.10-11 (2 sayfa)

  Alperen Dergisi
  Toplam 1 Makale

 • Tarih Bilinci Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye., Alperen., Yıl: 1, Sayı: 3., s.13-16 (4 sayfa)

  Gülendam Dergisi
  Toplam 2 Makale

 • Bir İstanbul Destânı., Gülendam., Sayı: 5., Ocak 2001, İstanbul, s.36-38 (3 sayfa)

 • Gençlik, İyi İnsan, İyi Vatandaş., Gülendam., Sayı: 6., Haziran 2001, İstanbul, s.24-25 (2 sayfa)

  Editoryal Eserlerdeki Makaleler
  Toplam 1 Makale

 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçişte Türk Milliyetçiliği ve Batı Milliyetçilik Gelişmeleri., Türk Ocakları Yüzyıllığı., Türk Yurdu Yayınları., NO: 66., Yıllık Dizisi: 2., Basıldığı Yer: Ardıç Yayıncılık., Temmuz 2000, Ankara., s.59-111 (53 sayfa)
 • IV. Akademik Bildiriler (Seçmeler)

 • Descartes'da Matematizm ve Mathesis Universalis., Bildirinin sunulduğu akademik toplantı: 400. Doğum Yılı Nedeniyle René Descartes Sempozyumu., 11 Kasım 1996, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü., İstanbul. Bildirinin yayını: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü., 400. Doğum Yılı Nedeniyle René Descartes (1596-1650) İçin Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler., 11 Kasım 1996,., İstanbul.

 • Geleneksel Ekol'ün Modernizm Eleştirisi Üzerine Bir Kritik., [Dr. Adnan Aslan'ın "Geleneksel Ekolün Modernizm Eleştirisi ve İslâm Düşüncesindeki Yansımaları" başlıklı bildirisinin kritiği]., Bildirinin sunulduğu akademik toplantı: II. Kutlu Doğum Haftası İlmî Toplantısı: İslâm ve Modernleşme., İslâm Araştırmaları Merkezi., 10-11 Mayıs 1997., İstanbul. Bildirinin yayını: II. Kutlu Doğum Haftası İlmî Toplantısı: İslâm ve Modernleşme., İslâm Araştırmaları Merkezi., İstanbul, 1997., s.71-106 (36 sayfa)

 • İslâm Dünyasının ve Düşüncesinin Öncelikli Problemleri., Bildirinin sunulduğu akademik toplantı (panel): Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, "İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar" Başlıklı İlmî Toplantılar., Mayıs 1998., Bildirinin yayını: İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar-I., Rağbet Yayınları., İstanbul, Aralık 1998., s.282-302 (21 sayfa)

 • İslâm ve Modernite., Bildirinin Sunulduğu Toplantı: "Uluslarası Bediüzzaman Sempozyumu-IV: "Kur'ân'ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-i Nur Örneği" konulu uluslarası sempozyum., 20-22 Eylül 1998., İstanbul., Sempozyumu Düzenleyen Kurum: İstanbul İlim ve Kültür Vakfı., Bildirinin Yayını: "Uluslarası Bediüzzaman Sempozyumu-IV: "Kur'ân'ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-i Nur Örneği"., Sözler Yayınevi., s.770-788, İstanbul (baskı tarihi yok)

 • Avrupa Birliği Projesi ve Bağımsızlık Bilinci., Bildirinin Sunulduğu Toplantı: "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu"., Sempozyumu Düzenleyen Kurum(lar): Türk Ocakları Genel Merkezi ve Ankara Ticaret Odası (ATO)., 16-17 Mart 2001, Ankara., Bildirinin Yayını: "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu "., Yayına Hazırlayan: Mustafa Kahramanyol., Dizayn, Basım: Ankara Ofset., Temmuz 2001, Ankara., s.346-392 (47 sayfa)

 • Türkiye'nin "Çağdaşlaşma" Süreci'nde "Sosyal Faz Değiştirme"nin Zarûrî Bir Şartı ve Rüknü Olarak, Eğitim Sisteminin "Instauration"u., Bildirinin Sunulduğu Toplantı: "Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi"., Toplantıyı Düzenleyen Kurum(lar): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi., 23-26 Ekim 1996, Van., Bildirinin Yayını: Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi, Bildiriler, Müzakereler., Editör: Halil Rahman Acar., 23-26 Ekim 1996, Van., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları No: 33, Eğitim Fakültesi No: 3., ISBN 975-7616-24-9., s.124-140., Bildiri Müzakeresi: s.140-144

 • Copyright ©2006-2024, Durmuş Hocaoğlu

  Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

  Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
  Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim